O Nás

Od roku 1969 je na predním míste v oblasti vývoje technologií pro ukládání dat spolecnost Verbatim. Nabízí veliké množství produktu – od disket a magnetooptických úložišt až k nejnovejším formátum disku CD a DVD, klícum USB a pametových karet Flash. Jako soucást skupiny Mitsubishi Chemical Corporation Group (MCC) využívá spolecnost Verbatim výhod významných výzkumu a vývoje, které umožnují nescetné inovace utvárející dnešní trh s médii pro ukládání.

Spolecnost Verbatim získala radu ocenení v národních srovnávacích zkouškách produktu a je jednickou na trhu s optickými médii v Evrope*.

Spolecnost Verbatim dodává produkty a poskytuje služby, které prekracují ocekávání našich zákazníku. To je možné díky našemu vedoucímu postavení v oblasti technologií a výroby, marketingu a distribuce.

Díky rozsáhlému výzkumu a vývoji, který provádí naše materská spolecnost Mitsubishi Corporation v Japonsku, máme možnost uvádet na trh nejmodernejší produkty.

Nárocná kontrola jakosti spolecnosti Verbatim behem výrobního procesu zajištuje prvotrídní produkty. Celá naše produktová rada splnuje extrémne vysoké jakostní standardy. Nezáleží na tom, o jaký produkt se jedná, ani na tom, v které cásti sveta je vyroben. Každý produkt spolecnosti Verbatim totiž požadavky na kvalitu splnuje do nejvyšší možné míry.

Soucasná rada produktl Verbatim zahrnuje disky CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, externí pevné disky, jednotky USB, pametové karty, pásky, diskety, zobrazovací a doplnková zarízení a nejnovejší média s vysokou hustotou záznamu Blu-ray!

Témer pred ctyriceti lety byla spolecnost Verbatim pouhou myšlenkou malé, ale odhodlané skupiny inženýru, vedcu a manažeru. Dnes je to velká spolecnost uznávaná jako svetový výrobce pametových a zobrazovacích produktu prvotrídní kvality.

Prehled spolecnosti Mitsubishi Chemical Corporation

Mitsubishi Chemical Corporation je integrovaná chemická spolecnost, která vznikla sloucením spolecností Mitsubishi Kasei Corporation a Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1. ríjna 1994. Provozy spolecnosti Mitsubishi Chemical se širokým rozsahem z ní ciní jednu z deseti predních chemických spolecností na svete.

Prukopnický duch, síla spolecnosti Mitsubishi Chemical

Prukopnická síla spolecnosti Mitsubishi Chemicals se odráží jak v samotných produktech, tak ve výzkumu a vývoji, které spolecnost neustále provádí ve výzkumném stredisku Yokohama Research Centre. Jedná se o nejvetší výzkumné stredisko spolecnosti, které provádí základní cinnosti týkající se výzkumu a vývoje produktu z ruzných oblastí. Zvláštní pozornost je venována oblastem, které jsou duležité pro budoucí rozvoj spolecnosti, napríklad informacní, elektronický nebo farmaceutický prumysl.

Produkty urcené k ukládání informací

Mezi produkty nabízené oddelením vývoje a výroby produktu spolecnosti Mitsubishi Chemicals a urcené k ukládání informací patrí optické disky, pevné disky, magnetické pásky a diskety. Cinnosti související s každým produktem jsou globalizované a spolecnost MCC, spolecne s dcerinou spolecností Verbatim Corporation, je považována za prední spolecnost na trhu. Silnejší poptávka je zejména po optických discích a po úložných zarízeních s vyšší kapacitou. Spolecnost nabízí radu produktu aktuálne sestávající z magnetooptických (MO) disku, zapisovatelných disku CD, prepisovatelných disku CD a univerzálních disku s možností jednoho zápisu (DVD-R) i prepisovatelných disku DVD (DVD-RW) a úložných zarízení s vysokým rozlišením, HD DVD a Blu-ray.

Materiály a zarízení pro tvorbu obrázku

Hlavní produkty spolecnosti Mitsubishi Chemical v této oblasti zahrnují hliníkové desky s prednastavenou citlivostí, toner pro kopírky a tiskárny, organické bubny fotoválce a pigmenty a papíry pro kopírování citlivé na teplo. Podrobnejší informace naleznete na webu spolecnosti Mitsubishi Chemical na adrese http://www.m-kagaku.co.jp/.

*Zdroj: SCCG CD-R/RW DVD/R 2002–2007