Majitelé společnosti Verbatim

Pobočky společnosti Verbatim v Severní, Jižní a Střední Americe, Evropě, na Středním a Dálném východě, v Africe a oblasti Tichého oceánu jsou kompletně vlastněny společností Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. (MKM) se sídlem v Tokiu. Vlastníkem společnosti MKM je skupina Mitsubishi Chemical Corporation (MCC), která je jednou z největších chemických společností v Japonsku.

Mitsubishi Chemical Corporation

Mitsubishi Chemical Corporation je integrovaná chemická společnost, která vznikla sloučením společností Mitsubishi Kasei Corporation a Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1. října 1994. Velká rozmanitost provozů skupiny Mitsubishi Chemical z ní činí jednu z deseti předních chemických společností na světě.

Mitsubishi Chemical

Průkopnický duch, síla skupiny Mitsubishi Chemical

Průkopnická síla skupiny Mitsubishi Chemicals se odráží jak v samotných produktech, tak ve výzkumu a vývoji, které společnost neustále provádí ve výzkumném středisku Yokohama Research Centre. Jedná se o největší výzkumné středisko společnosti, které provádí základní činnosti týkající se výzkumu a vývoje produktů z různých oblastí. Zvláštní pozornost je věnována oblastem, které jsou důležité pro budoucí rozvoj společnosti, např. informačnímu nebo farmaceutickému průmyslu a elektronice.

Mitsubishi Chemical