Zásady týkající se životního prostředí

 

Je známým faktem, že zásoby planety Země jsou omezené a většina lidské činnosti má negativní dopad na životní prostředí. Společnost Verbatim přijala řadu opatření, která mají za cíl snížit její dopad na životní prostředí. Tato opatření zahrnují energeticky úspornou logistiku a výrobu a balení za využití materiálů ohleduplných k životnímu prostředí. Společnost Verbatim se rovněž zasazuje o recyklaci tonerů, takže i vy může pomoci recyklovat některé z jejích produktů.

 

Zásady týkající se životního prostředí převzaté od našeho vlastníka, skupiny Mitsubishi Chemical Corporation:

 

1) Budeme dodržovat veškerá nařízení, zákony a požadavky zákazníků týkající se životního prostředí a budeme se neustále snažit snížit náš dopad na životní prostředí.

2) Budeme spolupracovat s našimi dodavateli surovin a výrobků a sdílet s nimi informace spojené se životním prostředím, zvláště se zaměřením na sledování nebezpečných látek.

3) Podporou činností spojených s ochranou životního prostředí, např. šetřením energií a přírodními zdroji a recyklováním, se budeme snažit, abychom byli pokládáni za důvěryhodnou společnost.