Disky USB, SSD a pametové karty pro fotoaparáty, které se souhrnne oznacují jako pametová zarízení flash, obecne vycházejí z technologie oznacované NAND flash. Je obvyklé, že disponibilní kapacita, kterou vykazuje pocítacový systém uživatele ci zarízení, se plne neshoduje s inzerovanou kapacitou. Tato skutecnost má nekolik duvodu.

  • Rozdíly v císelných soustavách

Firmy vyrábející pocítacové pameti uvádejí úložnou kapacitu na základe decimálního systému, zatímco pocítacové systémy, napríklad Windows, vykazují úložnou kapacitu v binárním systému. (Pocítace Apple uvádejí od verze OS X Snow Leopard kapacitu již v decimálním systému.)

Decimální Definice SI   Binární Definice IEC
1000 (103) kB – kilobajt 1024 (210) KiB – kibibajt
1 000 000 (106) MB – megabajt 1 048 576 (220) MiB – mebibajt
1 000 000 000 (109) GB – gigabajt 1 073 741 824 (230) GiB – gibibajt
1 000 000 000 000 (1012) TB - terrabajt 1 099 511 627 776 (240) TiB – tibibajt

  • Pri príprave pametového zarízení k použití spotrebitelem je nezbytné provést formátování. Formátování využívá prostor, a proto snižuje úložnou kapacitu disponibilní pro uživatele.
  • Zarízení též vyžaduje urcité funkce správy, jejichž úcelem je udržení optimálního výkonu po celou dobu životnosti pametového zarízení.
  • Výkonnost všech bunek se behem používání monitoruje. Pro prípad, že by výkonnost konkrétní pametové bunky klesla pod prijatelnou mez, obsahuje pametové zarízení urcité množství náhradních bunek. Celková kapacita disponibilní pro uživatele se nezmení, „náhradní“ bunka pouze nahradí bunku vadnou.
  • Urcitý prostor je nutný pro správu umístení uživatelských dat a atributy využívané v rámci pametového zarízení. Urcitý nevelký prostor je též vyhrazen pro systém rídící pametové zarízení. Ten se využívá pro firmware a jeho následné aktualizace (ty mohou být vydány za úcelem vyrešení problému ci doplnení funkcí).

U našich disku USB, SSD a pametových karet predpokládáme, že operacní systémy Windows budou vykazovat následující uživatelskou kapacitu:

Nominální kapacita Minimální vykazovaná kapacita (obvykle bývá vyšší)
4GB približne 3,6 GB
8GB približne 7,2 GB
16GB približne 14,4 GB
32GB približne 28,8 GB
64GB približne 57,6 GB
128GB približne 115,2 GB
256GB približne 230,4 GB