Pojmy k optickým médiím
CD-R (Compact Disc Recordable) Médium pro jeden zápis a mnohonásobné čtení. Data na médiu nelze vymazat. 
CD-RW (Compact Disc Rewritable) Podobné médiu CD-R s tím rozdílem, že data na médiu CD-RW lze vymazat.
Ablační metoda jednoho zápisu dat, při níž se značky datových informací trvale zapíšou na disk termální ablací (odstraněním povrchového materiálu vysokou teplotou).
AZO AZO je technologie barviva používaná na médiích společnosti Verbatim. Typ barviva AZO se liší v závislosti na rychlosti média. Typy: Metal AZO, Super AZO, Advanced AZO. Podrobné informace naleznete na webových stránkách společnosti Core Technologies.
SERL Super Eutectic Recording Layer – eutektická záznamová vrstva. 
CLV Constant linear velocity – konstantní lineární rychlost. Označení se vztahuje k systémům otáčení disků, u nichž se hlava pohybuje po povrchu disku konstantní rychlostí. Rychlost otáčení motoru závisí na poloze hlavy. Čím dále od středu disku se hlava nachází, tím pomalejší je otáčení. Výhodou metody CLV je konstantní hustota dat, což optimalizuje využití plochy povrchu. Srovnejte s CAV a ZCLV. 
CAV Constant angular velocity – konstantní úhlová rychlost. Označení se vztahuje k systémům otáčení disků, u nichž je rychlost otáčení konstantní a u nichž se hlava pohybuje po větší ploše, jelikož se pohybuje směrem od středu ke kraji disku. Výhodou CAV je, že pro stejné množství informací je zapotřebí jedna otáčka disku. Srovnejte s CLV a ZCLV.
DVD Digital Versatile Disc – digitální víceúčelový disk. Obecný název pro řadu diskových formátů, které umožňují uložení video souborů, audio souborů a datových souborů na formát optického disku. Společnou vlastností je fyzický formát a logické / souborové struktury. Liší se pouze v obsahu. Fyzické odlišnosti mohou být mezi vymazatelnými disky (Book E), disky pro jeden zápis a mnohonásobné čtení (Book D) a disky ROM (Book A).
Polymer barviva Chemická látka používaná u médií DVD-R a CD-R, která po zahřátí vysoce výkonným laserem ztmavne. 
MO Magneto-Optical – magnetooptický. Technologie zapisovatelných disků pomocí laseru, který zahřeje body změněné magnetickým polem. Mezi ostatní formáty patří technologie sublimace barviva a technologie změny fáze.
MB Magneto-Optical. Recordable disc technology using a laser to heat spots that are altered by a magnetic field. Other formats include dye-sublimation and phase-change.
MPEG

MPEG – Moving Pictures Expert Group. Mezinárodní komise, která vyvinula řadu audio a video souborů v kompresním formátu MPEG.

MPEG-2 video

Video MPEG-2 Video zakódované podle normy ISO/IEC 13818

Pojmy související s rozhraním USB
USB Universal Serial BUS – univerzální sériová sběrnice. Sériová sběrnice určená pro jednoduchý a relativně cenově nenáročný přenos dat nízkou nebo střední rychlostí.  Na spodní hranici je rychlost přenosu sběrnice USB menší než 0,2 MB/s; při maximálním výkonu je však sběrnice USB schopná rychlosti přibližně 1,5 MB/s.

 Pojmy související s tonerovými produkty
Toner Prášková směs polymeru, uhlové černi a kovu. Laserové tiskárny obvykle vyžadují „negativní“ toner (náboj potřebný pro navázání toneru k válci OPC). K zajištění optimální kvality tisku je nutné, aby toner vyhovoval požadavkům válce OPC.
OPC Válec OPC (Organic Photo-Conductor) přijímá laserový paprsek, který fixuje obraz určený k tisku. Ve všech tonerových kazetách Verbatim je válec OPC společnosti Mitsubishi, předního světového dodavatele zobrazovacích technologií.
Stěrka Nachází se na odpadním zásobníku a po přenosu obrazu na papír stírá přebytečné množství toneru z válce OPC. Přebytečný toner se uloží do odpadního zásobníku.
Uzávěr Odnímatelný umělohmotný uzávěr, který před použitím kazety zajišťuje toner v násypce.
Záklopka válce OPC Umělohmotná záklopka na kazetě, která se v tiskárně otevře, aby odkryla válec OPC. Mimo tiskárnu chrání válec OPC před světlem.
Čepel Kovová čepel, která se pohybuje v blízkosti magnetického válce. Funguje jako uvolňovací ventil pro měření průtoku toneru.
Přenášecí válec Přenáší toner z válce OPC na papír.
Násypka Místo v kazetě, kde je uložen toner.