Slovníček pojmů

Terminologie Popis
Úhel paprsku Jedná se o úhel kuželu světla z reflexivního svítidla zahrnující střední část až k úhlu, kde intenzita odpovídá 50 % maxima.
Žárovka Žárovka je běžný výraz pro svítidlo. Jedná se o vnější skleněnou baňku obsahující zdroj světla.
Kandela Jednotka svítivosti zdroje v daném směru. Světelný zdroj má různou intenzitu v závislosti na posuzovaném směru.
Náhradní barevná teplota (CCT) Specifikace vzhledu barev žárovky vzhledem ke zdroji zahřátému na určitou teplotu, měřeno ve stupních Kelvina (K).
Čip Velmi malý čtverec polovodičového materiálu. Známá také jako „kostka“, jedná se o „aktivní“ součást LED vyzařující světlo.
Ukazatel podání barev Měřítko schopnosti zdroje světla vykreslit „skutečné“ barvy objektů ve srovnání s referenčním zdrojem se srovnatelnou barevnou teplotou.
Barevná teplota Barevná teplota světelného zdroje se definuje ve srovnání s „černým tělesem“ a vynáší se na „Planckovu křivku“. Žluto-bílé nebo teplé zdroje jako klasické žárovky mají nižší barevné teploty (2700K - 3000K); bílé a modro-bílé a studené zdroje jako studené bílé (4500K) a přirozené denní světlo (6000K) mají vyšší barevnou teplotu.
Studená bílá Představuje barevnou teplotu kolem 4500K nebo vyšší.
Index podání barev (CRI) Index podání barev určuje nakolik odpovídá barva objektu jeho vzhledu pod zdrojem světla.
Budiče Obvody, které transformují síťové napětí na konstantní proud pro provoz LED.
Chladič Chladič je pouzdro, které umožňuje vyzařování tepla z LED žárovky. Pro přenos tepla vytvářeného uvnitř žárovky do okolního vzduchu se používají materiály s dobrou tepelnou vodivostí.
Svítivost Hustota světla na povrchu. Svítivost se měří v jednotkách fc nebo lux.
Klasická žárovka Zdroj světla, který vytváří světlo pomocí tenkého vlákna drátu zahřátého doběla procházejícím elektrickým proudem.
Kelvin Jednotka teploty začínající od absolutní nuly, obdoba stupňů Celsia.
Kilowatt [kw] Jednota elektrického výkonu odpovídající 1000 wattům.
Kilowatthodina [kWh] Standardní jednotka elektrické energie a typická jednotka pro fakturaci u elektrických nástrojů využívajících elektrickou energii. 100wattová žárovka pracující 10 hodin spotřebuje 1000 watthodin (100 x 10) nebo jednu kilowatthodinu. Pokud je účtováno 0,17 €/kWh, bude cena za 10 hodin provozu 17 centů. (1 x 0,17 €)
Svítidlo Tento termín slouží k označení celého světelného zdroje, včetně vnitřních částí a vnější baňky či trubice. Běžně se také používá k označení malého svítidla jako jsou stolní lampy.
LED LED (světlo vyzařující dioda) je elektronické polovodičové zařízení, které vydává světlo při průchodu elektronů materiálem. Elektrické impulzy převádí přímo na světlo. Většina LED svítidel využívá ke změně barevné charakteristiky vyzařovaného světla fosfor.
Systém osvětlení Jedná se o kompletní osvětlovací jednotku, která se skládá ze žárovky (nebo žárovek), podle potřeby předřadníku (nebo předřadníků) a součástí, jejichž cílem je určovat směr a polohu světla, chránit žárovku a zajišťovat připojení k elektrické síti. Systém osvětlení je také nazýván příslušenstvím svítidla.
Světelný tok (lm) Světelný tok nebo světelný výkon je míra vnímaného světelného výkonu. Nezahrnuje určení směru.
Intenzita osvětlení Svítivost udává sílu světla v určitém směru a jednotkou je kandela (cd).
Lux (lx) Jednotka svítivosti nebo světla dopadajícího na povrch. Jeden lux odpovídá jednomu lumenu na metr čtvereční. Jeden lux odpovídá přibližně jednomu fc.
Organické světlo emitující dioda Organická elektroluminiscenční dioda (OLED) je LED s emisní elektroluminiscenční vrstvou z organických sloučenin, které vyzařují světlo v reakci na elektrický proud.
Fosfor Anorganická chemická sloučenina zpracovaná na prášek a uložená na vnitřní povrch skla zářivek a některých rtuťových a halogenidových žárovek. Vrstva fosforu je navržena tak, aby absorbovala krátké vlnové délky ultrafialového záření, transformovala je a vyzařovala jako viditelné světlo. Vrstva fosforu se u LED zařízení také používá v kombinaci s LED diodami konkrétních vlnových délek.
Teplá bílá Žluto-bílé světlo s barevnou teplotou kolem 2700 - 3500K.