Zdokonalený lisovač
Drážky na povrchu disku HD DVD se tvoří lisováním roztavené polykarbonátové pryskyřice na kovové desce lisovače, ale v porovnání s disky DVD-R vyžaduje technologie HD DVD-R kratší vzdálenost mezi otáčkami kvůli vyšší hustotě nahrávání (disk DVD – 0,74 ľm, disk HD DVD – 0,4 ľm). Tento požadavek na kratší vzdálenost otáček nemohl být splněn při stávajících výrobních procesech. Proto společnost Verbatim zavedla novou technologii lisovače, která daný požadavek splňuje.

 

 

 Typický vzorek pomocí technologie AFM (replika)
 Tradiční lisovač
 Okrouhlý tvar drážky díky kratší vzdálenosti mezi otáčkami než u disku DVD 

 

 

 

 

 

 

 Typický vzorek pomocí technologie AFM (replika)
 Zdokonalený lisovač
 Ostrý tvar drážky díky využití nového procesu tvorby drážek

 

 

 

 

Proces výroby
Disk HD DVD-R je založen na stejné struktuře jako stávající disky DVD, tedy na antiparalelním propojení dvou 0,6 mm silných podložek. Tím pádem lze změnit stávající výrobní závody disků DVD-R – s využitím nového barviva – k efektivní výrobě disků HD DVD-R.

Využití stávajících (modifikovaných) výrobních závodů disků DVD-R znamená, že není nutné investovat do dalších výrobních zařízení, aby byly stávající výrobní linky disků DVD-R převedeny na linky vyrábějící disky HD DVD-R.

Výrobní proces:
Fáze 1 - Lisovač, injekční vstřikování
Fáze 2 - Ochlazení
Fáze 3 - Potažení barvou
Fáze 4 - Potažení soustružením
Fáze 5 - Vysušení
Fáze 6 - Pokovení
Fáze 7 - Ošetření UV paprsky
Fáze 8 - Nanesení lepidla
Fáze 9 - Dokončený disk

 

Vysoce kvalitní barvení

Výkon signálu a vysoká citlivost nahrávání
Společnost Verbatim dosáhla vynikajícího výkonu signálu a vysoké citlivosti při záznamu s využitím modrého laseru. Standardními indikátory kvality signálu jsou PRSNR a SbER. Čím vyšší je hodnota PRSNR, tím lepší je kvalita. Čím nižší je hodnota SbER, tím lepší je kvalita. Standard vyžaduje hodnotu větší než 15 u hodnoty PRSNR a menší než 5E10-5 u hodnoty SbER. Naše nové barvení překračuje požadavky standardu. Dokáže si poradit s odchylkou laserového výkonu (tolerance) větší než 20 %. Optimální výkon disků HD DVD R značky Verbatim je přibližně 8mW, přičemž oficiální specifikace stanovují maximálně 10mW. To znamená, že disky Verbatim mají vyšší toleranci odchylky výkonu než standardní disky stanovené oficiální specifikací, což má za následek vylepšenou kompatibilitu u široké škály hardwaru.