Průmyslově užívaná loga na obalech

 • Symbol recyklovatelnosti

  Značí, že obal lze recyklovat.

 • Likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE):

  Toto logo značí, že produkt by neměl být vyhozen do běžného odpadu, ale měl by být tříděn zvlášť, aby mohl být schválenými postupy recyklován nebo zlikvidován.

 • Federální komunikační úřad (FCC):

  Jedná se o komisi se sídlem v USA. Toto logo označuje, že produkt nezasahuje do činnosti jiných zařízení v domácnosti nebo kanceláři.

 • RoHS, Čína:

  Toto logo značí, že produkt neobsahuje látky vymezené směrnicí RoHS (Nařízení o nebezpečných látkách) a také splňuje čínskými úřady určenou maximální povolenou hodnotu koncentrace (MCV) těchto látek. Protože valná většina elektroniky dnes využívá jedné nebo více výjimek ze směrnic RoHS EU a obsahuje některé tyto látky ve vyšší míře, než stanoví hodnoty MCV směrnice RoHS (Čína), bude tímto logem označeno velmi málo produktů.

 • Zelený bod / Der Grüne Punkt:

  Toto logo značí, že výrobce produktu finančně přispívá na jeho opětovné využití nebo recyklaci. Výrobci platí licenční poplatky a náklady v závislosti na typu použitého balicího materiálu. Výrobci jsou tak motivováni ke snížení objemu balicích materiálů, jelikož tím dochází ke snížení licenčních poplatků.

 • Označení CE:

  Elektrické a některé jiné produkty, které jsou určeny pro Evropský trh, musí mít označení CE. Označení CE značí, že výrobek splňuje příslušné směrnice s tímto označením spojené.

 • Organizace FSC (Forest Stewardship Council):

  Toto logo značí, že na výrobu produktu byly použity suroviny z dobře spravovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů.

 • Loga PET a PETE:

  Pro snazší recyklaci tato loga značí typ použitého plastu. Typ plastu je udáván číslem uprostřed.
  1 = Polyethylentereftalát Jedná se plast, ze kterého jsou obaly vyráběny nejčastěji.
  5 = Polypropylen
  6 = Polystyren

Loga společnosti Verbatim užívaná na obalech

 • Ekologičtější výrobek. Obsahuje méně plastu.

  Toto logo znamená:
  - snížení obsahu plastů o 93,9 %,*
  - průměrné snížení hmotnosti obalů o 54,7 %,
  - zdvojnásobení efektivity přepravy,
  - snížení škodlivosti materiálů o 274 %
  - (omezení karcinogenních materiálů),
  - větší bezpečnost při manipulaci – již žádné ostré hrany.

 • ECO:

  Značí, že díky společnosti Verbatim zákazníci nakupují způsobem šetrnějším k životnímu prostředí. Společnost Verbatim umožňuje zákazníkům získat technologicky vyspělé výrobky, aniž by plýtvali přírodními zdroji.