Co je LightScribe™?

Představte si, že vezmete disk, vložíte jej do jednotky a vypálíte na něj svá data. Nic nového, pomyslíte si. A teď si představte, že vezmete stejný disk, otočíte jej a vložíte do stejné jednotky a poté vytvoříte profesionálně vyhlížející štítek, který bude vyleptán laserem do povrchu disku.

Je to jednoduché – vypálit, otočit, vypálit! A to vše pomocí produktu LightScribe pro přímé označování disků.
 

Disky DVD s podporou technologie Lightscribe verze 1.2 umožňují zápis až 16násobnou rychlostí, přičemž doba tisku byla snížena o 30 %. Povrch disku může být nyní označen za 21 minut (z původních 35 minut). Většina jednotek LightScribe vyžaduje aktualizaci ovladačů. Teprve poté si budete moci plně vychutnat všechny funkce nového média. Aktualizace naleznete na adrese www.lightscribe.com.  


Naše mateřská společnost Mitsubishi Kagaku Media spolupracovala na vytvoření těchto nových disků se společností Hewlett-Packard (HP), aby doplnila vývoj jednotek a softwaru s možností použití technologie LightScribe.

Disky LightScribe jsou nyní k dispozici s barevným pozadím. Vedle zlaté jsou k dispozici také následující barvy pozadí: červená, oranžová, žlutá, modrá a zelená. Vytvářejte vlastní profesionálně vypadající štítky a pomocí barevných pozadí zorganizujte své kolekce disků CD a DVD pro pracovní i osobní využití. Chcete-li vytvářet štítky nejlepší kvality, doporučujeme vám pravidelně aktualizovat systémový software LightScribe. Aktualizace naleznete na adrese www.lightscribe.com.

  

Jak to funguje?
Vypalte své záznamy na datovou stranu disku.

Otočte disk na stranu se štítkem a vložte jej zpět do jednotky.

Vypalte štítek tak, že spustíte software pro vytváření štítků podporující technologii LightScribe a vyberete pracovní oblast šablony CD.

Je to opravdu takhle jednoduché, ale chcete-li další technické vysvětlivky, podívejte se níže.
 

 
Technické vysvětlivky:
Vaše jednotka CD/DVD podporující technologii LightScribe obsahuje speciální laser, který přenáší světelnou energii do tenké vrstvy barviva na štítkové straně disku. Světlo vycházející z laseru způsobí chemickou změnu ve vrstvě barviva, která se na disku projeví jako viditelný bod. Technologie LightScribe s laserovou přesností přenáší přísně kontrolovanou světelnou energii na velký počet bodů na disku, který se přitom v jednotce točí. Výsledkem je reprodukce kresby, textu nebo fotografií, které jste sestavili v softwarové aplikaci, s vysokým rozlišením.

Jak používat média CD-R LightScribe a získat co nejlepší výsledky?
Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete média LightScribe používat následujícím způsobem:

Uchovávejte na chladném a tmavém místě.
Po otevření co nejrychleji spotřebujte.
Uchovávejte disk v obalu s papírovou vložkou. Neuchovávejte v obalu, který má přímý kontakt s povrchem disku.
Pokud je to možné, nedotýkejte se tiskového povrchu a zabraňte styku s vodou nebo oleji.
Pokud jsou na disku skvrny, setřete je suchou měkkou látkou.
K čištění povrchu nepoužívejte žádná rozpouštědla, antistatické prostředky ani prostředky k čištění gramofonových desek.
Na povrch pro štítek nepište a nepoužívejte samolepicí štítky.
Hluboké škrábance na tiskovém povrchu mohou způsobit změnu jeho barvy.

Štítky disků LightScribe za krátký čas vyblednou a objeví se bílý prášek.

Chemické složení štítků médií LightScribe může reagovat s některými běžnými materiály. Jedním z nich je PVC, který se běžně používá v pouzdrech na disky CD a DVD. Mezi další chemikálie, které by neměly přijít do styku s disky LightScribe, patří vitamin E, polyethylenglykol (PEG) a alkoholy. Výše vyjmenované látky se běžně vyskytují v krémech na ruce a přípravcích k péči o vlasy. Doporučené řešení: Neskladujte disky LightScribe v obalech z PVC. PVC snadno poznáte podle silné „plastové“ vůně. Disky LightScribe uchovávejte v obalech z polypropylenu, mylaru nebo tyveku. Tyto materiály nemají rozpoznatelnou vůni. Disky LightScribe také chraňte před krémy na ruce a přípravky k péči o vlasy. Doporučujeme uchovávat disky LightScribe v samostatných krabičkách. Disky také nevystavujte vysokým teplotám (například v autech v létě) a přímému slunečnímu svitu, aby nedošlo k poškození strany se štítkem ani datové strany disku.

Na některých discích Lightscribe se vyskytuje nějaký bílý prášek. Co je to?

Bílý prášek na některých discích je výsledkem krystalizace na štítkové straně disku. Není škodlivý a lze jej snadno odstranit látkou navlhčenou ve vodě. Otření disku vlhkou látkou disk nepoškodí.

Může ultrafialové záření způsobit vyblednutí štítku na disku LightScribe? Do jaké míry dojde k vyblednutí a během jaké doby?

Zabraňte dlouhodobému působení ultrafialového záření a slunečního světla. V obou případech může dojít k poškození datové strany a vyblednutí štítku disku LightScribe. Obraz působením ultrafialového záření a slunečního světla vybledne, avšak míra blednutí je závislá na intenzitě záření či světla a době působení.