Baterie Verbatim nabízí bezpečný zdroj napájení pro všechna zařízení, pokud jsou používána správně. Nesmí být používány nesprávným způsobem. Vždy se řiďte následujícími pokyny.

 

 

 

1. V bateriích může dojít ke zkratu, pokud se kladná a záporná svorka dostanou do vzájemného kontaktu. Může dojít k otevření nebo vytečení.
2. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Pokud dojde k spolknutí baterie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
3. Baterie nenabíjejte. Nabíjení nenabíjitelných baterií může způsobit vylučování plynu nebo vytvoření tepla, což může vést k výbuchu nebo požáru.
4. Baterie nevhazujte do ohně.
5. Nepřikládejte baterie k sobě stejnými póly.
6. Baterie nedeformujte, nemačkejte ani nepropichujte.
7. Baterie nerozebírejte.
8. Baterie nelikvidujte s běžným domácím odpadem.