Omezená dvouletá záruka Verbatim

Společnost Verbatim zaručuje, že daný výrobek nemá žádné materiálové ani výrobní vady, po dobu 24 měsíců (2 let) od data zakoupení („záruční lhůta“). Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud před uplynutím záruční lhůty zjistíte, že je tento výrobek vadný, bude vám zdarma vyměněn. Můžete jej vrátit spolu s originální účtenkou na místě, kde jste jej koupili, nebo se můžete obrátit na společnost Verbatim. Další informace naleznete na emailové adrese info@verbatim-europe.com.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebování nebo poškození následkem nesprávného používání, hrubého zacházení nebo nehody. Společnost Verbatim neodpovídá za žádné nahodilé, následné nebo zvláštní škody, ať jsou jakkoli způsobené, při porušení záruky nebo jinak.Tato záruka Vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Navíc můžete disponovat i jinými právy, která se v jednotlivých zemích liší.