Co jsou to LED diody a jaký je důvod jejich rostoucí popularity?

Přehled:

V uplynulých letech se všichni z nás měli možnost setkat s diodami vyzařujícími světlo, neboli LED. LED diody nacházíme v dekorativním osvětlení, ruční svítidlech, podsvícení plochých displejů, ve stavových ukazatelích mnoha elektronických výrobků a dokonce u automobilových světel a ukazatelů. Teprve nedávno se ale LED žárovky začaly objevovat jako běžné zdroje světla určené pro domácí i komerční využití. Nacházíme se teprve na začátku této revoluce v osvětlení. Tradiční žárovky jsou terčem útoku ze strany směrnice EU 244 a dalších právních předpisů zaměřených na snížení spotřeby energie. Proto tradiční žárovky budou brzy minulostí.

Struktura:

LED je elektronické polovodičové zařízení vyrobené ze speciálního materiálu, který při průchodu proudu vydává světlo. První prakticky použitou LED diodou svítící ve spektru viditelném pro lidské oko byla červená LED, která byla objevena v roce 1962. Pozdější vývoj umožnil výrobu oranžových, žlutých, zelených, modrých a fialových LED čipů. Hlavním technologickým problémem bylo maximální množství vyzařovaného světla s ohledem na energii dodávanou do LED.


Budoucnost:

Nabídka LED žárovek se bude v následujících letech rozrůstat a většina hlavních dodavatelů bude nabízet výrobky pro běžný trh a nové výrobky s nejběžnějšími paticemi. Měrný světelný výkon LED svítidel dosáhl bodu, kdy jsou k dispozici náhrady za klasické 40W žárovky a náhrady za klasické až 100W žárovky budou na trhu před 1. zářím 2012, kdy budou právními předpisy EU zakázány všechny klasické žárovky.

 

Navíc se očekává, že LED žárovky v příštích několika letech nahradí většinu jiných druhů domácího a komerčního osvětlení. LED svítidla nejen snižují náklady na energii, ale také mají menší požadavky na údržbu a nabízí nové možnosti kreativního osvětlení.

Bulb

Součásti LED:

  • Čočky – optická součást, která směruje světlo z čipu do konkrétního tvaru a směru paprsků.
  • LED čip – polovodičové zařízení, které vyzařuje světlo.
  • Vedení – jedna nebo dvě elektrické linky vedoucí proud.
  • Kabelová spojka – kabel upevňující vedení k čipu. 
  • Vyplňovadlo – součást LED sloužící k připojení čipu k čočkám.
  • Obal – kryt chránící LED