Vysoká hustota

HD DVD je zkratkou z anglického High-Density Digital Versatile Disc (Univerzální digitální disk s vysokou hustotou). Propagují jej společnosti Toshiba, NEC a Sanyo a využívají jej čtyři přední filmová studia. Naše mateřská společnost, Mitsubishi Kaguku Media, je členem skupiny vyvíjející technologie HD DVD, což znamená, že společnost Verbatim má v technologii HD DVD přístup k aktuálním novinkám.

Disk HD DVD, stejně jako disk Blu-ray, nabízí vyšší kapacitu ukládání a také využívá modrý laser s kratší vlnovou délkou, než jakou nabízí standardní červený laser používaný v technologii disků CD a DVD. Disk CD má vlnovou délku 780 nm a disk DVD má vlnovou délku 650 nm, oba používají infračervený laser. Disk HD DVD využívá modrý laser s vlnovou délkou pouhých 405 nm, což znamená, že zkrácením vlnové délky je možné zapisovat menší spirály dat, a tím zvyšovat množství dat na disku.

 

 

Jak disk DVD pracuje

Disk HD DVD má stejnou základní strukturu jako disk DVD a představuje většinu stejných výrobních technologií. V průměru má 120 mm a používá antiparalelní propojení dvou 0,6 mm silných podložek.